Değerler
  • Açık bilimsel işbirliği
  • Peer review yayın
  • Açık eleştirel yaklaşım
  • Demokratik katılım