SOSYAL AĞ HAKKINDA
Toplumda 1/10.000 den daha seyrek görülen hastalıklara Orphan disease (Yetim hastalıklar) deniyor. ALS (Amiyotrofik Lateral Skleroz - Motor Nöron Hastalığı) ise toplumda 2-6/100.000 oranında görülüyor. ALS, “Yetim hastalıklar” grubunda kabul ediliyor.

Kabaca bir tahmin ile Türkiye’de her yıl 1500 - 4500 civarı hastanın ALS tanısı aldığını, toplam 8000-10000 civarında hastası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Türkiye’de kaç ALS hastasının var olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Türkiye’de ALS Hastalığı ile ilgili olarak herhangi bir epidemiyolojik çalışma yoktur. Bu hastaların genetik danışmanlığı rutin olarak uygulanmamaktadır. Zira ALS hastalarının % 10 u genetik, bunların da yarısı ailesel geçiş göstermektedir.

ALS hastalarının çoğunu (% 90) 5-7 yıl içinde kaybediyoruz. Geri kalanı içinde 15-20 yıl yaşayanlar var ki dünyada en uzun yaşayan ALS hastası Stephen Hawking.
44 yıl ile ilk sırada. Kalan % 10 u, çok zor koşullarda yaşıyorlar (Evde yoğun bakım ortamı oluşturmak, tıbbi cihaz, kesintisiz güç kaynağı, havalı yatak, bakıcı vs)

Bugün bilinen tek ilaç "Rilutek"; etkisi hala şüpheli; Öte yandan ilaç firmaları AR-GE projelerine yeterince almıyor bu konuyu.
Oysa yüksek bir beklenti var.

ALS hastalarının bir başka özelliği de belirli bir kişilik profiline uymalarıdır. Bu hastalar genellikle mesleğinde yükselmiş, zeki, duygusal ve yaratıcı insanlardır. İlerleyici olan kas güçsüzlüğü, sonunda hastayı hareketsiz duruma getirmesine karşın, hastalığın son günlerine dek zihinsel ve entellektüel yetenekleri korunmaktadır. Bu nedenle bu hastalar için iletişim çok önemlidir. Ülkemizde bu durumdaki hastaların iletişim kurması için gerekli yardımcı donanımlar (Head-mouse, eyegaze, eyetracker gibi bilgisayar sistemi, yazılımı, donanımı, kısacası yüksek teknolojik cihazlar ) yoktur; olsa da çok pahalı ve SGK kapsamı dışındadır.

Türkiye’de henüz bir ALS MNH kliniği, bakım, eğitim merkezi vs yoktur.

Ülkemizde ALS gibi nörodejeneratif hastalıklar ile ilgili ilk ve tek araştırma merkezi
Suna ve İnan Kıraç Vakfı - Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) Suna - İnan Kıraç vakfı desteği ile Boğaziçi Üniversitesinde kurulmuştur.

Sosyal güvenlik kurumu mevzuatında bu tür hastalar ile ilgili bir açıklama yok. Hastalığın gidişatı sırasında oluşacak komplikasyonları önleyecek destek cihazları, pozisyonlardırma cihazı, akülü tekerlekli sandalye, yatak lifti gibi gereçler SGK kapsamı dışındadır. Ayrıca bilinci yerinde kronik hastaların bakımı ile ilgili bir mevzuat da yoktur (evde bakım, günlük ihtiyaçları, beslenmesi, evde fizik tedavi, iletişim vs)

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği
03.11.1978 tarihinde Prof. Dr. Coşkun Özdemir öncülüğünde kurulmuştur. 08.06.1992 tarih ve 92/3137 sayılı Bakanlar Kurulukararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernekler arasına katılmıştır. Ayrıca yine Bakanlar Kurulu 26/07/2004 ve 7690 sayılı kararı ile İzin Almadan Yardım Toplayan Kuruluşlar‘dan saymıştır. Dernek, genel olarak nöromüsküler hastalıkların nedenlerine ve tedavilerine yönelik araştırmaları bilimin ve etik kuralların rehberliğinde desteklemekte, toplumu nöromüsküler hastalıklar konusunda bilgilendirmek, kas hastalarının yaşam kalitelerini yükseltecek çalışmalar yapmaktır.

ALS MNH Derneği
ALS hastaları ve yakınları tarafından 2001 yılında Trabzonspor’lu futbolcu ve ALS hastası İsmail Gökçek başkanlığında kurulmuş, sadece ALS hastalığı üzerinde yoğunlaşmış tek dernektir; üyeleri hasta ve yakınları ve gönüllü hekimlerdir; geliri, sadece üye aidatlarından oluşmaktadır.

Türkiye’de ilk kez, Sedat Balkanlı ve daha sonra İsmail Gökçek isimli futbolcuların bu hastalığa yakalanması ile gündeme gelen ALS, son yıllarda Suna Kıraç'ın da ALS hastası olması nedeniyle yine gündeme gelmiştir. Kıraç ailesinin bu konuda bir çalışma başlattığını bilmek, umudumuzu arttırmaktadır.

Türkiye’de 2 futbolcu, Sedat Balkanlı, İsmail Gökçek, İtalya'da birkaç futbolcunun ALS olması, bu konuda bir ipucu vermektedir. Amerika'da Lou Gehrig hastalığı olarak bilinmesinin nedeni de ünlü bir beyzbolcu olan Lou Gehrig’in bu hastalıktan ölmesidir. Körfez savaşına katılmış personelde de ALS görülme oranı normalin 2 katıdır. Bu epidemiyolojik veriler, aşırı efor veya bazı kimyasallar ile bu hastalık arasında bir ilişki kurulması düşüncesine yol açmakta; ancak kesin bir kanı yoktur.

ALS hastalığı, ilerleyici olduğu için hastanın durumunu algılaması, kabullenmesi, kişisel, ailesel ve toplumsal bir mücadele içinde yer alması çok zor olmaktadır. Genellikle ne yapacağına karar veremeden hastaları kaybediyoruz.

Neden WSN (web tabanlı sosyal ağ) ?

Kişisel veya topluluk amaçlı, ağ altyapısını kullanan, sosyal paylaşım ağları son yıllarda giderek artan ilgiyle büyümeye devam ediyor. Facebook, Twitter, Myspace ağları en çok popüler olanlarıdır.
Dünyada devlet kurumları tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. http://www.cdc.gov/

Medikal, mediko-sosyal uygulamalar


Sosyal ağlar günümüzde sağlık profesyonelleri tarafından giderek kabul görmeye başlıyor. Kurumsal bilginin yönetimi sırasında, bilgiyi meslekdaşlarla paylaşmak ve eşgüdümsel bilgilendirme sağlamak için çok uygun bir yöntemdir. Sosyal ağ konusunda yeni trend, PatientsLikeMe ve diğer ilgili benzer konularda araştırma yapan ve hasta verileri ile ilgilenen Sosyal ağlar, üyelerinin birbirleriyle iletişime geçme şansı sunuyor. Çeşitli fiziksel ve ruhsal hastalıklarla yaşayan üyelerine yardımcı olmak için oluşturulan sosyal ağlar ortaya çıkıyor. Diğer önemli bir gücü ise ilaç şirketlerinin kanaat önderlerinin dikkatini çekmesidir. Şirketler, genel bütçelerinin ortalama %32 sini pazarlama için harcamaktadır.

“The Establishment of a Turkish ALS Consortium, Web based and Live Research, Education and Social Activities” dökümanı

Türkiye’de ALS konusunda elimizde neler var?


NDAL
Türk Nöroloji Derneği, ALS çalışma gurubu
ALS MNH Derneği
Kas Hastalıkları Derneği
ALS Hastası ünlüler (Suna Kıraç)
ALS MND Alliance Üyeliği
ALS MNH Derneği hasta Forum ortamı (1100 üye)

Ne yapabiliriz?

Hasta - Hekim - Sivil toplum birlikteliği
Hekim - Araştırmacı birlikteliği
Hekim - Sivil Toplum - Sağlık Bakanlığı birlikteliği
Hasta - hasta yakını - klinisyen birlikteliği
Neye gereksinim var?

Bilimsel araştırma
Epidemiolojik çalışma
Hasta bilgilendirme
Hasta bakımı standartları oluşturmak
Yaşam Kalitesi
Multidisipliner yaklaşım


Eğer tüm yukarıdaki amaçları gerçekleştirecek bir yol olarak WSN projesi düşünülüyorsa; Türkiye’de, gerçekçi bakışla değerlendirildiğinde karşımıza çıkabilecek sorunlar şunlardır:

1. Hasta – hasta yakını Internet erişimi
2. Hasta bilgileri paylaşımı, gizlilik, etik
3. Sağlık Bakanlığı cephesi
4. Hekim cephesi
5. Telif hakkı, yayın, çalışma hakkı
6. ...

Dünyadaki benzer örneklere baktığımızda aslında sayılı örneklere rastlanıyor.


Dünyada ALS konusunda ilk ve en kapsamlı WSN sitesidir. Non-profit organizasyon olarak kurulmuştur. ALSTDI (ALS Treatment Development Institute) ve ekibin kurduğu http://www.patientslikeme.com sitesinde çalışmaktır. Birçok ülkeden 5000 civarında ALS hastası, hasta yakını/bakım veren kayıtlıdır. Hasta bilgileri, ALS semptomları, tedavi yöntemleri, deneysel tedavi paylaşımları bilgilerini içermektedir. Site ekibi, tıbbi, sosyal danışman, yetkili kullanıcılar tüm bilgilere ulaşabiliyor. Kayıtlı hastalar ve dileyenler kayıt olmak koşuluyla hastanın paylaşmaya izin verdiği kadar bilgiye ulaşabilir. Ekip toplam 51 kişiden oluşuyor. http://en.wikipedia.org/wiki/PatientsLikeMe

Management (5)
Research & Development (5)
Patient Experience (8)
Data Operations (6)
Technology (13)
Marketing, Business Development & Client Services (8)
Board of Directors (6)

Hasta profilinde veri kalitesi derecelendirmesi (3 yıldız en kaliteli) yapılmaktadır.
Patientslikeme sitesi en önemli etkinliğini Lityum çalışmasında göstermiştir. 200 civarında hasta, Lityum gönüllüleri grubu kurmuş, doz, kan Lityum seviyesi, ALSFRS-R skoru ve yan etkilerini standart takip formunda paylaşmışlardır. Lityum çalışması toksik etkisi nedeniyle durdurulmadan çok önce istatistikî analizler sonucu, Lityum’un toksik etkileri ve ALS hastaları üzerinde etkili olmadığını bildirdi.Etkisi kanıtlanmamış tedavi yöntemlerini bilimsel yaklaşımla açıklığa kavuşturmaya çalışan bir guruptur. İletişim ortamı olarak Twitter ağını kullanıyor. Hasta, klinisyen ve araştırmacılardan ve ALS konusunda tanınmış isimlerden oluşuyor. The ALSUntangled Group :
Steven Novella, Richard Bedlack, Orla Hardiman, Paul Wicks, James Heywood, L. P. Rowland, Merit Cudkowicz, Eric Pioro, Lisa Kinsley, Kathy Mitchell, Jonathan Glass, Sith Sathornsumetee, Hubert Kwiecinski, Jon Baker, Nazem Atassi, Dallas Forshew, John Ravits, Robin Conwit, Carlayne Jackson, Alex Sherman, Kate Dalton, Katherine Tindall, Ginna Gonzalez, Janice Robertson, Larry Phillips, Michael Benatar, Eric Sorenson, Christen Shoesmith, Steven Nash, Nicholas Marigakis, Dan Moore, James Caress, Kevin Boylan, Carmel Armon, Megan Grosso, Bonnie Gerecke, Jim Wymer, Bjorn Oskarsson, Robert Bowser, Vivian Drory, Jeremy Shefner, Terry Heiman-Patterson, Noah Lechtzin, Melanie Leitner,
Robert Miller, Hiroshi Mitsumoto, Todd Levine, James Russell, Khema Sharma, David Saperstein, Leo McClusky, Daniel MacGowan, Jonathan Licht, Ashok Verma, Michael Strong, Catherine LomenHoerth, Rup Tandan, Michael Rivner, Lisa Krivickas, Steve Kolb, Meraida Polak, Stacy Rudnicki, Pamela Kittrell, Muddasir Quereshi, George Sachs, Gary
Pattee, Tahseen Mozaffar, Michael Weiss, John Kissel, Jonathan Goldstein, Jeffrey Rothstein, Dan Pastula.
http://twitter.com/#!/ALSUntangled
ALS Untangle, bugüne kadar aşağıdaki konularda araştırma yapmış ve görüş bildirmiştir:


Sponsorları :
The Robert Packard Center for ALS Research at Johns Hopkins University www.alscenter.org

The Virginia Gentlemen Foundation www.vagentlemen.com


ALS Hastaları, hasta yakınları için bilgilendirici, interaktif bir sitedir. Site ekibi ile ALS hastası ve yakınlarını buluşturmak için kurulmuştur. Yaklaşık 400 hastanın elektronik bilgilerini içermektedir. Ürün geliştirme, araştırmacı grupları ile işbirliği de amaçlanmaktadır. Aynı zamanda ALS hastalarının kendi durumlarını izleme ve değerlendirmeleri için olanak sağlar. Medikal ve mediko-sosyal paylaşım sitesidir. 2002 yılında Prof. Dr. Thomas Meyer tarafından kurulmuş olan ALS Kliniği http://www.als-charite.de/ tarafından desteklenmektedir.
ALShome.de ekibi: Gabriele Frisch, Jörn Dullinger, Dorit Straßenburg, Thomas Meyer, Angela Steger, André Maier, Birgit Koch, Nadja Borisow, Christoph Münch, Kerstin Krause, Teresa Holm, Peter Linke.THE NORTHEAST ALS CONSORTIUM (NEALS)
ALS Clinical Trial Research - ALS Trials - ALS Clinical Studies

Merit Cudkowicz, MD, MSc
Jeremy Shefner, MD, PhD


EXECUTIVE COMMITTEE


Robert H. Brown, MD, DPhil
Lora Clawson, MSN, CRNP
Merit Cudkowicz, MD, MSc
Julaine Florence, PT, DPT
Terry Heiman-Patterson, MD
Jeffrey Rothstein, MD, PhD
David Schoenfeld, PhD
Jeremy Shefner, MD, PhD
Rup Tandan, MD, FRCP

WSN için gereksinimler

1-Veri, Kimlik Hırsızlığı Güvenlik (Örn: https://www.securitymetrics.com )
2-Uyumlu Veritabanı
3-Tıbbi Bilgi veri giriş formları
4-Hekim Veri formları / şifreli giriş
5-Tıbbi danışma kurulu
6-web site tasarımı, Yönetimi
7-istatistik, Değerlendirme
8-işletme, finansman


Kaynak:
1- Brownstein CA, Brownstein JS, Williams DS 3rd, Wicks P, Heywood JA.; The power of social networking in medicine. Nat Biotechnol. 2009 Oct;27(10):888-90.
2- Eysenbach G.; Medicine 2.0: social networking, collaboration, participation, apomediation, and openness. J Med Internet Res. 2008 Aug 25;10(3):e22.
3- Nijland N, van Gemert-Pijnen J, Boer H, Steehouder MF, Seydel ER.; Evaluation of internet-based technology for supporting self-care: problems encountered by patients and caregivers when using self-care applications. J Med Internet Res. 2008 May 15;10(2):e13.
4- Gentles SJ, Lokker C, McKibbon KA.; Health information technology to facilitate communication involving health care providers, caregivers, and pediatric patients: a scoping review. J Med Internet Res. 2010 Jun 18;12(2):e22.
5- Mockford C, Jenkinson C, Fitzpatrick R.; Development of the Motor Neuron Disease Carer Questionnaire.Amyotroph Lateral Scler. 2009 Oct-Dec;10(5-6):463-9.
6- Ozer S, Yildirim SA, Yilmaz O, Düger T, Yilmaz SA.; Assessment of health-related quality of life, depression, and anxiety in slowly and rapidly progressive neuromuscular disorders. Neurosciences (Riyadh). 2010 Jul;15(3):177-83.
7- Wicks P, Massagli M, Frost J, Brownstein C, Okun S, Vaughan T, Bradley R, Heywood J.; Sharing health data for better outcomes on PatientsLikeMe. J Med Internet Res. 2010 Jun 14;12(2):e19.
8- Frost JH, Massagli MP.; Social uses of personal health information within PatientsLikeMe, an online patient community: what can happen when patients have access to one another's data. J Med Internet Res. 2008 May 27;10(3):e15.
9- Weitzman ER, Kaci L, Mandl KD.; Acceptability of a personally controlled health record in a community-based setting: implications for policy and design. J Med Internet Res. 2009 Apr 29;11(2):e14.
10- Frost JH, Massagli MP, Wicks P, Heywood J.; How the Social Web Supports patient experimentation with a new therapy: The demand for patient-controlled and patient-centered informatics. AMIA Annu Symp Proc. 2008 Nov 6:217-21. Maier A, Linke P, Holm T, Dullinger J, Münch C, Borisow N, Bahrke R, Janzen C, Meyer T; www.alshome.de: web-based Self-assessment of symptoms in ALS
22. Richard Bedlack and Orla Hardiman; ALSUntangled (ALSU): A Scientific Approach to Off-Label Treatment Options for People with ALS Using Tweets and Twitters, 2009, Vol. 10, No. 3 , Pages 129-130

http://www.pnas.org/content/105/6/2052.full.pdf (Lithium delays progression of amyotrophic lateral sclerosis)